Regulamin

 

Zasady pobytu na kwaterze

 

§ 1.

Gość zobowiązuje się do przestrzegania porządku obowiązującego na kwaterze i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 2.

Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonane zostanie sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i Gościa. Klient ponosi koszty wynikające ze zniszczenia sprzętu lub jego braku.

 

§ 3.

W dniu zakończenia pobytu Gość zdaje pokój oraz klucze gospodarzowi.

 

§ 4.

Jeżeli liczba Gości wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wskazana w skierowaniu lub uzgodnieniach ustnych właściciel kwatery ma prawo do:

  • odmówienia przyjęcia osób dodatkowych
  • odstąpienia od umowy z winy turysty.
  • pobrania opłaty za osoby dodatkowe

§ 5.

Warunki sprzątania pokoi zajętych przez gości ustalane są indywidualnie z kwaterodawcą w dniu przyjazdu.

 

§ 6.

Gość nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.

 

§ 7.

Właściciel kwatery zobowiązany jest udostępnić pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętej kwatery a jej stan higieniczno-sanitarny nie może budzić zastrzeżeń.

 

§ 8.

Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

 

§9.

Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

§ 10.

Od godz. 2200 do 700 nie przeszkadzamy sobie oraz innym gościom w wypoczynku.

 

§ 11.

Usługa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.

 

 

Życzymy przyjemnego pobytu.

                                        © 2012 Podolze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie strony: http://www.milart.net